Εκκληση για όσους ταξιδεύουν – ανεύρεση καλαθιών

                                                                                 ΕΚΚΛΗΣΗ !

          Όσοι ταξιδεύουν μέσα και έξω από την Ελλάδα, εάν εντοπίσουν καλάθια, που έχουν κατασκευαστεί στον τόπο επίσκεψής τους, και κρίνουν ότι αυτά έχουν ιδιαίτερη αισθητική, ιστορική ή άλλη αξία, παρακαλούνται θερμά να μας τηλεφωνήσουν, για να εξετασθεί η δυνατότητα επιτόπιας απόκτησής τους.

          Ο εμπλουτισμός της συλλογής του Μουσείου με καλάθια -κυρίως από άλλες χώρες, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους δωρητές, οι οποίοι καταχωρούνται στο Χρυσό κατάλογο Φίλων και Δωρητών.

Ευχαριστούμε!