ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

          Το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά καθιερώνει ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής, με θέματα εμπνευσμένα από το ίδιο το Μουσείο ή την Καλαθοπλεκτική γενικότερα.

Καλαθοπλέκτης. Ζωγραφιά μαθητή Δ΄ δημοτικού, Κώστα Λιάπη (1.11.1997)

          Όποιος μαθητής επιθυμεί, μπορεί να στείλει τη ζωγραφιά του στο Μουσείο και έτσι παίρνει αυτόματα μέρος στον διαγωνισμό.

     Τα τρία (3) καλύτερα έργα, θα αναρτώνται τουλάχιστον για ένα χρόνο στο Μουσείο και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του. Επίσης, θα απονέμεται έπαινος συνοδευόμενος από καλάθι του Μουσείου.

          Τη ζωγραφιά μπορείτε να τη στείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση αλληλογραφίας του Μουσείου.

          Μη ξεχάσετε να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, την τάξη, το σχολείο και το τηλέφωνό σας.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑ

Τ. Θ. 1289 Οικισμός Θρυλόριο

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ