Βίντεο

Βίντεο από τα εγκαίνια του Μουσείου Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά:

Βίντεο με καλαθοπλέκτη:

Βίντεο με καλαθοπλέκτρια: