Αίτηση σχολείου – εκπαιδευτικού για επίσκεψη – παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού

          Παρακαλούμε κατεβάστε το έγγραφο της αίτησης και αφού το συμπληρώσετε, στείλτε το στο Μουσείο (romamuseum@yahoo.gr):

http://romagr.gr/museum/wp-content/uploads/2012/02/aitisi_sxoleiou.doc