Το Καλάθι κατά της Βασκανίας

          Είναι καλάθι χειρός από το Πομακοχώρι Γλαύκη του νομού Ξάνθης. Ο κορμός του (εξωτερικά) είναι διάστικτος με μαύρες βούλες από ύφασμα, οι οποίες σε μια πρώτη ματιά θα μπορούσαν να ερμηνευθούν απλά ως διακοσμητικά στοιχεία.

          Στην πραγματικότητα κάτω από τις μαύρες βούλες έμπαιναν φυλαχτά ή στίχοι του Κορανίου, ώστε να προστατεύεται ο κάτοχος του καλαθιού και η οικογένεια από τις κακές δυνάμεις και ιδιαίτερα από τη βασκανία (μάτιαγμα).