Ταυτότητα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑ
Τ. Θ. 1289 Οικισμός Θρυλόριο
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ιστοσελίδα:  www.romagr.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  romamuseum@yahoo.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 58 58 44