Εκπαιδευτικά προγράμματα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑ
Τηλ. Επικοινωνίας 6977 58 58 44 (Υπεύθυνη: Μοράρη Χριστίνα)
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

          Στο πλαίσιο της μουσειακής αγωγής του Μουσείου Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά (Μ.Κ.Ρ.), έχουν σχεδιαστεί τρία (3) Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που απευθύνονται:

  • Αριθ. 1 σε μαθητές Α΄- Γ΄ Δημοτικού
  • Αριθ. 2 σε μαθητές Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού
  • Αριθ. 3 σε μαθητές Α΄- Γ΄ Γυμνασίου

          Το καθένα διαρκεί περίπου 1.15’. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στην σχολική αίθουσα, μετά από την επίσκεψη στο Μουσείο. Η έλλειψη διαθέσιμου χώρου στο μουσείο, δυσκολεύει την επιτόπια πραγμάτωσή του για ομάδες μεγαλύτερες των 15 μαθητών.

         Η διάρκεια της ξενάγησης μπορεί να κυμανθεί από 35 έως 45 λεπτά, ανάλογα με το ενδιαφέρον και το πλήθος των ερωτήσεων που διατυπώνονται. Στο χρόνο αυτό θα πρέπει να προστεθούν και 7 λεπτά για την παρακολούθηση του ντοκυμαντέρ για την Καλαθοπλεκτική. Άρα, ο συνολικός χρόνος που θα δαπανηθεί στο Μουσείο είναι περίπου 1 ώρα.

        Οι ερωτήσεις/δραστηριότητες στο Φυλλάδιο του Μαθητή είναι απλές. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές νέες γνώσεις από τα εκθέματα, να αυξήσουν την παρατηρητικότητά τους και να έρθουν σε επαφή με την οικολογική σκέψη. Στις ερωτήσεις εμπλέκονται η μυθολογία, η ιστορία και η αγροτική ζωή, ώστε ο μαθητής να προβληματιστεί και να μάθει με διασκεδαστικό τρόπο.

          Μετά την ξενάγηση οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν «εκπαιδευτικά καλάθια», δηλαδή να τα πιάσουν στα χέρια τους, να νιώσουν με την αφή την αίσθηση της λείας επιφάνειας του καλαμιού και της τραχιάς βέργας, την συνθετότητα της πλοκής, το βάρος, το ύψος και το σχήμα του καλαθιού. Η φάση αυτή αποτελεί μια χρήσιμη εμπειρία, αλλά και ένα παιχνίδι εκμάθησης.

          Πολύ σύντομα, μετά την ολοκλήρωση του μικρού Κήπου της Καλαθοπλεκτικής στον περίβολο του Μουσείου, οι μαθητές θα μπορούν να συναντήσουν τα κυριότερα είδη φυτών που χρησιμοποιούνται στην καλαθοπλεκτική (καλαμιά, λυγαριά, ιτιά και φουντουκιά). Θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να τα αναγνωρίζουν στη φύση. Αναγνώριση και παρατήρηση συμπληρώνουν την εκπαιδευτική επίσκεψη.

          Γενικά, η εφαρμογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ως κομμάτι της μουσειοπαιδαγωγικής, εμπλουτίζει τα βιώματα του μαθητή και τον βοηθά να αντιληφθεί καλύτερα το κοινωνικό, πολιτιστικό και φυσικό του περιβάλλον.

          Το ΜΚΡ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους κινδύνους που διατρέχει το φυσικό περιβάλλον, και ειδικά στη Θράκη, όπου η καταστροφή της άγριας φύσης (εκχερσώσεις, εντατικές καλλιέργειες, αποξηράνσεις, αναδασμοί, χρήση φυτοφαρμάκων κ.ά.) μείωσε δραματικά την ποσότητα των διαθέσιμων πρώτων υλών (βέργες) οι οποίες είναι απαραίτητες στην καλαθοπλεκτική.

Σεμινάριο καλαθοπλεκτικής στο Μουσείο (Νοε-Δεκ 2006)

         Η επαφή με τα καλάθια και την ιστορία των Ρωμά καλλιεργούν θετικές στάσεις για την πολιτισμική διαφορετικότητα, για τον λαογραφικό και φυσικό πλούτο της Θράκης. Μέσα από τις καλαθοπλεκτικές παραδόσεις που διασώθηκαν στο Μουσείο, ο μαθητής θα έρθει σε επαφή με το πολιτισμικό Πανόραμα της Θράκης (Ρωμά, Πομάκοι, πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την ανατολική και βόρεια Θράκη κ.ά.) και της Χερσονήσου του Αίμου (Βαλκανική).

          Το εκπαιδευτικό υλικό [Φύλλο Εργασίας του Μαθητή και Φυλλάδιο Εκπαιδευτικού] διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά (e-mail) από το Μουσείο στο σχολείο, μετά από συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης (βλ. υπόδειγμα). Το υλικό περιλαμβάνει κείμενο για την καλαθοπλεκτική, φωτογραφίες, ερωτήσεις, δραστηριότητες κλπ. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι απλό και εύχρηστο τόσο για τον μαθητή, όσο και για τον εκπαιδευτικό. Ο τελευταίος δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, αλλά ούτε να δαπανήσει ιδιαίτερο χρόνο για προετοιμασία.

          Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

*Είσοδος για μαθητές και εκπαιδευτικούς 1 ευρώ το άτομο

*Οι Μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος στο Μαθητικό Διαγωνισμό   Ζωγραφικής  (Βλ. σχετικό κεφάλαιο)