Τιμητική αναφορά στο Μουσείο

          Η διεθνής ακτινοβολία του Μουσείου και η πολιτισμική του βαρύτητα, έχει κατά καιρούς και με διαφορετικούς τρόπους επιβεβαιωθεί. Είναι πολλές οι αναφορές στο Μουσείο τόσο σε διεθνή συνέδρια τσιγγανολογίας, όσο σε περιοδικά και εφημερίδες.

          Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι στο βιβλίο του παγκοσμίου φήμης τσιγγανολόγου Donald Kenrick, με τίτλο «Historical Dictionaries of the Gypsies (Romanies)», υπάρχει αναφορά και στο Μουσείο Καλαθοπλεκτικής, γεγονός που μας προξένησε ιδιαίτερη ικανοποίηση.

          Συγκεκριμένα, στη σελ. 102, γράφει «A positive note is the establishment of a museum of basket making in Thrace»